Frågor och Svar

  Fråga? Varför har ni bytt inpasseringssystemet?
Svar! Vi har bytt till ett nytt system för hanteringen av vårt medlemsregister och i samband med detta så var vi tvungna att byta inpasseringssystem.


   
  Fråga? Kan man inte bli medlem i ÄSMK om man inte har Mobilt Bank-ID eller en smartphone?
Svar! Alla banker kan erbjuda sin kunder Mobilt Bank-ID och i vissa fall krävs det målsmans underskrift om man är under 18 år. Det krävs en smartphone för att hantera vårt nya system och som ska underlätta för våra medlemmar men även för föreningen.


   
  Fråga? Hur ändrar man sina medlemsuppgifter?
Svar! Man ändrar själv sina uppgifter i vår app. Det är viktig att din e-post är rätt så man får all information från föreningen.


   
  Fråga? Kan man provträna hos er?
Svar! Vill man provträna hos oss så lägger man upp ett konto i vår app och köper en ”Gästträning” där inloggningen fungerar den dagen man köper det.


   
  Fråga? Är det billigare om man studerar?
Svar! Det är samma avgift på alla medlemmar.


   
  Fråga? Hur länge kan man träna?
Svar! Man kan komma in genom ytterdörren till 22.00 och sedan släcks allt ljus 23:00 och larmet sätts på.


   
  Fråga? Kan man höja/sänka ljudet på musiken i lokalen?
Svar! Vi har satt en max gräns på volymen som vi anser är "lagom" för alla åldrar i vår förening. Man kan sänka ljudet hur mycket som helst.


   
  Fråga? Hur får jag ut ett kvitto på min inbetalning?
Svar! Man loggar in på sitt konto på sin dator på denna länk och skriver ut det där.